PREZENTARE PROIECT

Proiectul „Un viitor mai sigur!” este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniu major de Interventie 5.1. „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare.”

detalii

ACTIVITATI

Cursuri de formare profesionala: operator introducere, validare si prelucrare date, inspector resurse umane, instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze, manager in activitatea de turism.

detalii